Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Livet har ingen teori…eller?

Man brukar säga att ordet teori inte finns på sanskrit. Den esoteriska yoga- och tantratraditionen värderar det operationella och praktiskt applicerbara, men inte tomma ord. Sivananda säger att "Ett gram praktik väger tyngre än ett ton teori". Så varför är våra kurser tre timmar långa, varav halva tiden går till teoretiska genomgångar? Därutöver förväntas du …

Tantra, den högsta askesen

 ”Disciplin och askes är vår inre ugn, där silvret urskiljs från resterna. Det test som renar guldet, och kokar bort all slagg.” Mevlana Rumi Ad fontes! – till källorna – var renässansens utgångspunkt, när det inre strävandet att utveckla vår fulla mänskliga potential åter kom i högsätet. Med källorna menade man antiken och dess kunskapsideal, …

Vad är meditation?

Redan de först indiska visdomstexterna (Upanishaderna) talar om nödvändigheten av att förankra vårt medvetande bortom de flyktiga rörelser som animerar det lägre sinnet (manas). Idag är det lätt att klaga på att Facebook, samtida prestationsmönster och en ständig uppkoppling för oss bort från vår kärna. Men sökandet efter det substantiella har alltid varit en utmaning, …

Yoga och inre ekologi

Innan miljörörelsen tänkte man att naturen klarar sig själv, det har den alltid gjort. Sedan såg man skogsdöd och försurning av sjöarna. En demonstrerande miljörörelse blev till miljöpolitik, som har gett ett brett medvetande kring ekologiska principer, hållbarhet och miljöpåverkan. Idag är det trendigt att vara miljömedveten. Samtidigt ser vi hur vår inre ekologi kollapsar. …